RESULTATER SKARVERENNET 2001

         Elite Menn

         Elite Kvinner

         Menn 16-19 Śr

         Kvinner 16-19 Śr

         Menn 20-24 Śr

         Kvinner 20-24 Śr

         Menn 25-29 Śr

         Kvinner 25-29 Śr

         Menn 30-34 Śr

         Kvinner 30-34 Śr

         Menn 35-39 Śr

         Kvinner 35-39 Śr

         Menn 40-44 Śr

         Kvinner 40-44 Śr

         Menn 45-49 Śr

         Kvinner 45-49 Śr

         Menn 50-54 Śr

         Kvinner 50-54 Śr

         Menn 55-59 Śr

         Kvinner 55-59 Śr

         Menn 60-64 Śr

         Kvinner 60-64 Śr

         Menn 65-69 Śr

         Kvinner 65-69 Śr

         Menn 70-74 Śr

         Kvinner 70-74 Śr

         Menn 75-79 Śr

         Kvinner 75-79 Śr

         Menn 80 Śr og eldre

         Kvinner 80 Śr og eldre

         Ukjent klasse